תקנון הזמנות

הזמנות

 • ביצוע ההזמנות באמצעות התקשרות טלפונית בין השעות 09:00-18:00
 • הביצוע הזמנות באמצעות האתר ניתן לבצעבכל שעות היום
 • הזמנות מסחריות – בתיאום מראש בלבד

מועדי משלוח

זרי השוקולד "במתוק ומעבר" מעוצבים מיד לאחר ביצוע ההזמנה הטלפונית

 • הזמנה של זר המכיל עד- 30 פרלינים:

המשלוח יתבצע באותו היום כל עוד ההזמנה בוצעה עד השעה- 13:00

 • הזמנה של זר המכיל מעל ל-30 פרלינים:

המשלוח יתבצע ביום העבודה שלמחרת

נוכחות בעת הגעת המשלוח

 • במידה והמשלוח הגיע ליעדו כשהמקבל אינו בבית-

השליח יתאם טלפונית עם המקבל היכן להשאיר את הזר

 • במידה והנמען לא יענה, הזר יחזור לסטודיו וישלח בשנית

בעלות משלוח נוספת

ביטול הזמנה

 • ניתן לבטל הזמנה כל עוד היא לא יצאה למשלוח ע"י יצירת קשר טלפוני

ובתשלום דמי ביטול (דמי הביטול משתנים בהתאם לכל מוצר לפי זמן הכנתו)

 • במידה וההזמנה יצאה כבר לנמען-לא ניתן יהיה לבטלה

כשרות

 • כל מוצרי 'מתוק ומעבר' נושאים הכשר הרבנות הראשית לישראל
 • ניתן לבצע הזמנה מיוחדת עם שוקולדים בהכשר בד"צ
 • ניתן לבצע  הזמנה של זר מתוק טבעוני